یکشنبه , ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
آخرین خبرها
خانه / درباره متــانا / کادر علـــمی متــانا / دکتر سید مهدی موسوی داودی

دکتر سید مهدی موسوی داودی

دکتر سید مهدی موسوی داودی

آدرس ایمیل:
mehdimousavi.hrm@gmail.com

دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور تهران
هیئت علمی دانشگاه