یکشنبه , ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
آخرین خبرها

سمینارها

سمینار مهندسی عشق

سمیناری با عنوان مهندسی عشق و با موضوعاتی همچون: چیستی و چرایی عشق عشق از دیدگاه روانشناسی ، عرفانی و ادبی مهندسی عشق از تئوری تا عمل زندگی عاشقانه در قرن ۲۱ در تاریخ سه شنبه ۸ اردیبهشت با سخنرانی دکتر حسین علیان برگزار شد. ادامه مطلب »